အတွင်းရေးမှူးရုံး

အမျိုးသားရေအရင်းအမြစ်ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးရုံး

အမျိုးသားရေအရင်းအမြစ်ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးရုံးသည် အမျိုးသားရေအရင်းအမြစ်ကော်မတီ၏ မဏ္ဍိုင် (၃) ခုအနက် တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကော်မတီအား ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ နှင့် ပူးပေါင်း      ညှိနှိုင်းမှုဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များ ပေးသည်။ အမျိုးသားရေအရင်းအမြစ်ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးရုံး အား ကော်မတီ၏ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သော ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဒုတိယဝန်ကြီး မှ ဦးဆောင်သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့သော မြန်မာ့ရေကဏ္ဍအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်လေ့လာမှုအရ ဒုတိယသမ္မတ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် အမျိုးသားရေအရင်းအမြစ် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးရုံးအား  စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပြီး ထားရှိခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ရေသယံဇာတ စီမံအုပ်ချုပ်မှု တည်ထောင်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်ကြောင်း အကြံဉာဏ်ပေးထားသည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ရေနှင့် ဆက်စပ်သောဝန်ကြီးဌာန (၇) ခုမှ အရာရှိများ အလှည့်ကျ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုနှင့်အတူ အမျိုးသား ရေအရင်းအမြစ် ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးရုံး ပေါ်ပေါက် လာရသည်။

၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားရေအရင်းအမြစ်ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးရုံး၌ ဝန်ထမ်းအင်အား အယောက် (၅၀) ခန့်ရှိလိမ့်မည်ဟု မျှော်မှန်းထားသည်။ အတွင်းရေးမှူးရုံး၌ (၁) အမျိုးသားရေအရင်းအမြစ်ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးရုံး ဝန်ဆောင်မှုများ၊ (၂) မူဝါဒ၊ ကွင်းဆင်းထောက်ပံ့မှု၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ (၃) ဧရာဝတီ မြစ်ဝှမ်းဒေသ၊ သံလွင်မြစ်ဝှမ်းဒေသ၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ၊ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ (ရခိုင်နှင့် တနင်္သာရီ) နှင့် ‌တောင်တန်းဒေသများ (ချင်း၊ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ကယား၊ ကရင်) အပါအဝင်  မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ အဓိကမြစ်ဝှမ်းများ၊ ဇုံကြီးများနှင့် ဒေသကြီးများအတွက် ရေခွဲဝေသုံးစွဲရေးနှင့် ရေစီမံအုပ်ချုပ်ရေးဌာနများ စသည်တို့ လွှမ်းခြုံပါဝင်သော ဌာနများ ဖွဲ့စည်းတည်ရှိလိမ့်မည်။ ရေစီမံအုပ်ချုပ်ရေးဌာနများသည် ဦးဆောင်လမ်းညွှန်ကဏ္ဍမှ ပါဝင်သောကြောင့် ဌာနငယ်ဖြစ်နိုင်ပြီး  အသေးစိတ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း အများစုကို ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရတို့မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် အတွင်းရေးမှူးရုံးသည် တာဝန်ခံဝန်ကြီးဌာန၌ တည်ရှိပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်၌ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ အမျိုးသား ရေအရင်းအမြစ်ကော်မတီရုံးချုပ်နှင့် ရေအရင်းအမြစ်နှင့် ရေဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန အဆောင်အဦသို့ ပြောင်းရွှေ့မည်ဖြစ်သည်။

အမျိုးသားရေအရင်းအမြစ်ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးရုံး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

  • ရေသယံဇာတဖွံ့ဖြိုးမှု၊ ရေဖူလုံရေးနှင့် ရေအရင်းအမြစ်ဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှုကို မြှင့်တင်ခြင်း
  • နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန တို့နှင့် သင့်တော်သလို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ နိုင်ငံတကာအထိ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်
  • အကြံပေးအဖွဲ့နှင့် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာမှ ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့၏ သတင်း အချက်အလက် မှတ်စုများနှင့် မူဝါဒအကျဉ်းချုပ်စာကြမ်းများကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း
  • ရေအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စီမံကိန်းများရေးဆွဲရန်အတွက် မူဘောင်များ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ ပြင်ဆင်ခြင်း
  • အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ရေနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေများ၊ မူဝါဒများနှင့် အဓိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းများအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
  • အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်များကို အစပျိုးပြုစု၍ ပြောင်းလဲအပ်နှံ ထောက်ပံ့ခြင်း
  • အေဂျင်စီအချင်းချင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ရေသံတမန်ရေးရာ ဆောင်ရွက်ခြင်း
  • အမျိုးသားရေအရင်းအမြစ်ကော်မတီ၏ “ရေကိုအခြေခံသော စီးပွားရေး” နှင့် “ရေအရင်းအမြစ် ဘက်စုံစီမံခန့်ခွဲမှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး” ဟူသော အခြေခံမူများ နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ မိခင် ဝန်ကြီး ဌာနများအား စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့် နည်းနာလမ်းပြပေးခြင်း။
  • အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ အမျိုးသားအဆင့် ရေအရင်းအမြစ်ကော်မတီ၏ အစည်းအဝေး များကို လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း၊ လာမည့်အစည်းအဝေးများအတွက် အစီအစဉ်မူကြမ်းများ ရေးဆွဲပေးခြင်း